Просвещение

Просвещение
☼ протягом в області культурного і духовного життя, що ставить собі за мету замінити погляди, що ґрунтуються на релігійному або політичному авторитеті, такими, які випливають з вимог людського розуму і можуть витримати критику з боку кожного індивіда в окремо.
Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.

.