Кимовск

Кимовск
місто, р. ц. , Тульська обл. Виник в роки Великої Вітчизняної війни у ​​зв'язку з інтенсивною розробкою вугілля Підмосковного басейну, коли на землях колгоспу ім. КІМ почали будувати шахти, а в його центр, садибі пос. Михайлівка житло для шахтарів. У 1948 г. Міхайлоека отримує статус робітники. пос. і перейменовується за назвою колгоспу в Кимовск. Назва колгоспу було утворено від абревіатури КІМ - 'Комуністичний інтернаціонал молоді' , який як секція Комінтерну існував з 1919 по 1943 г. У 1952 г. Кимовск перетворений в місто.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.