Адонаи

Адонаи
А д о н а й [ євр. 'adonay, "Господь мій"; в світлі текстів Угарита можливо більш давнє значення - "Господь усього"; грамматич. форма - т. зв. pluralis maiestatis ( "множ. число величності"), як і в імені Елогім] - одне з імен Божих в Старому Завіті. Починаючи з епохи після вавилонського полону, вживалося іудеями також як заміна при читанні вголос забороненого Тетраграмматона. Переклад Сімдесяти тлумачів (Септуапшта), слідуючи цим звичаєм, передає зустрічаються в староєврейською тексті Старого Завіту імена - "А." і Тетраграмматон - одним і тим же словом "Кіріос", т. е. "Господь" (винятку поодинокі). За Септуагінтою йде вся традиція християнських переказів Старого Завіту, починаючи з найдавніших - латинських і сірійських, включаючи старослов'янські і російські. Сергій Аверинцев. Софія-Логос. Словник

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.