Аеди

Аеди
в початковий період давньогрецької літератури (VIII-VII ст. До н. Е.) Співаки, що складали і виконували епічні пісні під акомпанемент струнного інструменту.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.