Ахмедова Нурія


Ахмедова Нурія, актриса.
1986 - Дачний сезон ( см. ДАЧНИЙ сЕЗОН)
1987 - біль молочного зуба ( см. бІЛЬ мОЛОЧНОГО зУБА)
1987 - Інше життя ( см. ІНШЕ жИТТЯ (1987))
1993 - Пес
1995 - Стамбул, Стамбул ( "О, Стамбул, Стамбул") ( см. СТАМБУЛ СТАМБУЛ)
1997 - Все на краще ( см. ВСЕ НА КРАЩЕ) Енциклопедія кіно . 2010.