Ахвенанмаа

Ахвенанмаа
о-ва см. Аландські острови

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.