Англосаксонської хроніці


сім взаємопов'язаних рукописних книг на місцевих діалектах давньоанглійської мови, складених в 9-12 ст. , Основне джерело відомостей про початковий період історії Англії. Виниклі в різний час і в різних місцях тексти в сукупності охоплюють період від початку християнського літочислення до кінця царювання останнього норманського правителя короля Стефана (1154). Записи, присвячені подіям до 890, грунтуються на більш ранніх письмових джерелах, таких, як Церковна історія англів Біди Високоповажного, різноманітні стислі виклади всесвітньої історії, місцеві літописи, і на усних переказах. Вони менш достовірні в порівнянні з більш пізніми записами, які відзначали недавні події.

Енциклопедія Кольєра. - Відкрите суспільство. 2000.