Арзен-ер-Рум

Арзен-ер-Рум
см. Ерзурум

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.