Ассінібойн

Ассінібойн
річка, лп Ред-Рівер, бас. озера Вінніпег; Канада. Гідронім від найменування індіанського племені ассінібойни, пов'язаний із командою сіу, яке в XVI в. оселилося у озер Вінніпег і Лісове суч. Канади.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.