Аванесов Едуард


Аванесов Едуард, художник.
1976 - Птахи наших надій ( см. ПТАХИ НАШИХ НАДІЙ)
1977 - Будинок під жарким сонцем ( см. ДОМ під жарким сонцем)
1980 - Служачи батьківщині ( см. служити Батьківщині)
1981 - Ось повернувся цей хлопець ( см. ОСЬ пОВЕРНУВСЯ цЕЙ хЛОПЕЦЬ) 1983 - Стріляти зопалу не варто
( см. СТРЕЛЯТЬ зопалу НЕ вАРТО) 1984 - Репортаж з безодні
( см. РЕПОРТАЖ іЗ бЕЗОДНІ) 1985 - Вина лейтенанта Некрасова (
см. ВИНА лЕЙТЕНАНТА НЕКРАСОВА) 1987 - По другому колу (
см. ПО дРУГОМУ кОЛУ) 1 989 - Бархан (
см. БАРХАН) 1989 - Опалення Ка ндагаром (
см. обпалені Кандагар) 1992 - Маклер (
см. МАКЛЕР) Енциклопедія кіно. 2010.