Бауманабад

Бауманабад
см. Пяндж, гір.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.