Базарний Сизган

Базарний Сизган
смт , Ульяновська обл. Назва - по розташуванню на р. Сизган (пп Інзи) . В основ? гидронима татар, сиза 'яр; балка, в яку стікає тала вода ' , елемент -гая виконує роль словотвірного суфікса. Визначення вказує на наявність в минулому в цьому селищі базару і протиставляє його селищу ясашного Сизган, що знаходиться на тій же річці. З 1938 г. пос. гір. типу Базарний Сизган.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.