Биджан

Биджан
р. см. Єврейська авт. обл.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.