Бинкент

Бинкент
см. Ташкент

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.