Чимбай

Чимбай
місто, Каракалпакія, Узбекистан. Назва від родоплемінного найменування кочових узбеків Чимбай.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.