Клір

Клір
в християнській церкві сукупність священнослужителів (священиків, єпископів) і церковнослужителів (псаломщиків, паламарів і ін.); то ж, що духовенство.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.