Демократія

Демократія
( грец. demos - народ + kratos - сила, влада) - одна з форм влади, що характеризується офіційним проголошенням принципу підпорядкування меншості більшості і визнанням свободи і рівноправності всіх громадян.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.