Дячка Леонід Миколайович


дячка Леонід Миколайович (07 травня 1939 Ленінград - 25 жовтень 1995), російський актор. Народний артист РРФСР (1980).
Закінчив Ленінградський театральний інститут ім. А. Н. Островського (1961).
Актор Ленінградського театру ім. Ленсовета, в 1984-1986 - актор к / ст "Ленфільм", з 1986 - актор театру ім. А. С. Пушкіна. У кіно - з 1956 року.
1963 Приймаю бій ( см. ПРИНИМАЮ БІЙ)
1965 Іду на грозу ( см. Іду на ГРОЗУ)
1965 Пригоди зубного лікаря ( см. ПРИГОДИ ЗУБНОГО лІКАРЯ)
1966 Крила ( см. КРИЛА (1966))
1967 Фокусник ( см. ФОКУСНИК) +1969 Горі гори моя зірка
( см. гОРИ ГОРІ мОЯ зІРКА) 1970 Міський романс
( см. МІСЬКИЙ РОМАНС) 1970 Щастя Ганни (
см. ЩАСТЯ АННИ) тисяча дев'ятсот сімдесят одна Ти і я (
см. ТИ і я (1971) ) 1972 За твою долю (
см. ЗА тВОЮ дОЛЮ) 1974 Премія 1974 Самий жаркий місяць
(
см. НАЙБІЛЬШИЙ жАРКИЙ МІСЯЦЬ) 1974 Сергєєв шукає Сер еева (
см. СЕРГЄЄВ ШУКАЄ Сергєєва) 1 975 Ковальова з провінції (
см. КОВАЛЬОВА ІЗ ПРОВІНЦІЇ) +1976 Середина життя (
см. СЕРЕДИНА ЖИТТЯ) тисяча дев'ятсот сімдесят шість Тільки удвох (
см. ТІЛЬКИ уДВОХ) 1977 Недільна ніч (
см. НЕДІЛЬНА НІЧ) 1 977 Друга спроба Віктора Крохіна (
см. ДРУГА СПРОБА ВІКТОРА Крохин) 1979 Бал (
см. БАЛ (СРСР)) 1979 Смак хліба (тетралогія) (
см. СМАК ХЛІБА) 1980 Крутий поворот ( см.
КРУТИЙ ПОВОРОТ) 1980 Остання втеча ( см.
ОСТАННІЙ ВТЕЧА) 1980 Холостяки ( см.
Холостяк) тисяча дев'ятсот вісімдесят-одна други ігрищ та забав ( см.
дРУГИ ігрища та зАБАВ) 1981 Люди на болоті ( см.
ЛЮДИ нА бОЛОТІ) 1981 на чужому святі ( см.
нА ЧУЖОМУ сВЯТІ) тисяча дев'ятсот вісімдесят одна Фронт в тилу ворога ( см.
ФРОНТ у тИЛУ вОРОГА) тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять Перед самим собою ( см. ПЕРЕД СОБОЮ)
1 988 лапта ( см. Лаптєв)
1 988 Небезпечна людина ( см. НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЛЮДИНА) 1989 Висока кров
( см. ВИСОКА кРОВ) 1989 Круглянськаміст
( см. Круглянськаміст) тисяча дев'ятсот дев'яносто одна Вишневі ночі
( см. Вишневі ночі) 1993 Чорний лелека
( см. ЧОРНИЙ АІСТ) Енциклопедія кіно. 2010.