Джетису

Джетису
істор. -геогр. обл. см. Семиріччя

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.