Екологія

Екологія
поняття, введене в науку в середині XIX в. і позначає взаємовідношення організмів один з одним і з навколишнім середовищем. З розвитком цивілізації людство все в більшій мірі впливає на біосферу, порушуючи баланс природних процесів і викликаючи незворотні зміни, що ведуть до глобальної екологічної кризи. Людина, створюючи нові засоби оволодіння силами природи, втратив не тільки мета і сенс цього процесу, а й значною мірою інстинкт самозбереження. Наслідком цього є руйнування біосфери планети і середовища проживання людини як виду. Екологи сформулювали три заповіді поведінки людини по відношенню до природи: "Не зашкодь!", "Уподібнюйся" і "Черпай повної мірою". У цьому контексті розвиваються ідеї екологічної етики, в основі якої лежить усвідомлення коеволюції людського "я" і природи.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.