Глобальні проблеми сучасності

Глобальні проблеми сучасності
сукупність проблем людства, від вирішення яких залежить соціальний прогрес і збереження цивілізації: відвернення світової термоядерної війни і забезпечення мирних умов для розвитку всіх народів; подолання розриву в економічному рівні і доходи на душу населення між розвиненими і розвиваючими країнами шляхом ліквідації їх відсталості, а також усунення голоду, злиднів на земній кулі; забезпечення подальшого розвитку людства необхідними природними ресурсами; запобігання безпосередніх та віддалених наслідків науково-технічної революції.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.