Ідеал

Ідеал
( грец. idea - ідея, поняття, уявлення) досконалість; досконалий зразок будь-якого об'єкта, явища, події, процесу з точки зору конкретної людини або групи людей; вища мета діяльності.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.