Хорезмська обл.

Хорезмська обл.
Узбекистан. Область успадкувала назву стародавнього гос-ва Хорезм, який перебував в лівобережжі ниж. течії Амудар'ї. Згадується в VI в. до н. е. в ін. -іран. тексті як Хуваразмі або Хваразмі. Пояснюється двояко: одні бачать в ньому складання Хур + зм - 'земля (народу) Сонця' (т. Е. 'земля хурритів' ) ; за іншою версією назва складається з ху + вар + зм і осмислюється як 'добре укріплена земля' .

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.