Кум-Даг

Кум-Даг
Гу м та г, місто, Балканська обл. , Туркменістан. Виник в 1949 г. як пос. при нафтовому промислі Кум-Даг - 'піщана гора' (туркм. Кум 'пісок' , даг 'гора' ) . З 1991 г. місто Кум-Даг. Суч. туркм. форма Гумдаг.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.