Марксизм

Марксизм
філософське і соціально-політичне вчення, основоположник якого К. Маркс (1818-1883 рр.) в співдружності з Ф. Енгельсом (1820-1895 рр.) розробив і застосував діалектико-матеріалістичний метод до пізнання суспільних явищ (історичний матеріалізм), з позицій пролетаріату піддав крити ке капіталістичне суспільство і обгрунтував необхідність його революційного перетворення через перехідний період диктатури пролетаріату в комуністичне безкласове суспільство.

Великий тлумачний словник з культурології.. Кононенко Б. І.. 2003.

.