НЕОЛІТ


або новий кам'яний вік, епоха, що характеризується застосуванням кам'яних знарядь і землеробським господарством - на відміну від палеоліту і мезоліту, коли основними видами людської діяльності були полювання, рибальство і збиральництво. У число елементів матеріальної культури неоліту, крім залишків культурних рослин і домашніх тварин, входять шліфовані крем'яні знаряддя і кераміка.

Енциклопедія Кольєра. - Відкрите суспільство. 2000.