Няндома

Няндома
місто, р. ц. , Архангельська обл. Виник як пос. при ст. Няндома (відкрита в 1898 г). ; назва по р. Няндома. Гідронім фін. -угор. походження, входить в ряд річкових назв Півночі, що закінчуються на -ома: Андом, Пертома і ін. З 1939 г. місто.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.