Пайдейя

Пайдейя
( гр. pais - дитина) - виховання, культура як спосіб формування самостійної, розвиненої особистості, здатної до здійснення цивільних обов'язків і свідомого вибору в політичній боротьбі і при голосуванні в народних зборах. Грецький термін "Пайдейя" включає як безпосереднє виховання, навчання, так і в більш широкому сенсі - освіту, освіченість, просвітництво, культуру.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.