ПОЛІФОНІЯ


музичний термін, що буквально означає спільне звучання багатьох голосів, багатоголосся, на противагу монофонія (монодії) - звучанням одного голосу і гомофонії - звучанням одного голосу з акомпанементом. Число голосів в поліфонічної музики - від двох до кількох десятків, причому кожен голос має певну індивідуальністю і незалежністю від інших. Терміни "поліфонія" і "контрапункт" мають багато спільного, проте термін "контрапункт" відноситься тільки до композиційної техніки європейської музики, а термін "поліфонія" може характеризувати також мистецтво східних народів або примітивних культур.
ЛІТЕРАТУРА
Курт Е. Основи лінеарного контрапункту. М., 1931 Протопопов В. В. Історія поліфонії, вип. 1-5. М., 1962-1987

Енциклопедія Кольєра. - Відкрите суспільство. 2000.