Професійна культура

Професійна культура
інтегративну поняття, що відображає досягнутий у трудовій діяльності рівень майстерності; означає творчо-творче ставлення до праці, здатність до прийняття рішень і їх оцінки одночасно з двох позицій - конкретно-технологічної та соціокультурної; формується на основі конструктивного об'єднання професійної та соціальної компетентності.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.