Проторенессанс

Проторенессанс
період історії італійського мистецтва ХІІІ - поч. ХIV ст. Період підготував грунт для мистецтва Відродження.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.