Рігведа

Рігведа
збори переважно релігійних гімнів, перший відомий пам'ятник індійської літератури. Оформився до Х ст. до н. е. Найдавніший і значний з вед, цінне джерело для вивчення давньоіндійської історії та міфології.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.