Фантастика

Фантастика
( грец. phantastike - мистецтво уявляти) - форма відображення світу, при якій на основі реальних уявлень створюється логічно несумісна картина Всесвіту. Поширена в міфології, фольклорі, мистецтві, соціальній утопії. У ХІХ - ХХ ст. розвивається наукова фантастика.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.