Симеон Новий Богослов

Симеон Новий Богослов
(949, Галатия (Пафлагония), -1022, Хрісополіс), візантійський релігійний письменник і філософ-містик. У молодості вчився в Константинополі і був на імператорській службі, потім став ченцем. Твори С. Н. Б. розвивають тему самозаглиблення, самоочищення і просвітлення внутрішньо усамітнитися для своєї релігійної життя особистості. Авторитет церковно-ієрархічних інституцій відступає для нього на задній план перед абсолютним авторитетом "духоносного" аскета, носія особистої святості. Вчення С. Н. Б. про особисте ставлення між наставником ( "духовним батьком") і учнем ( "духовним сином") як вищої нормі релігійного життя типологічно співвідносно з доктринами ісламської містики (суфізм) про зв'язок між "Муршід" і "Мурадом" ; саме в такому колі спадкоємства зберігається "переказ". Вірші С. Н. Б. представляють собою важливе явище в історії візантійської літератури завдяки сміливості, з якою автор Сергій Аверинцев. Софія-Логос. Словник

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.