Сутра

Сутра
( Сансько. , букв. - нитка) - в давньоіндійській літературі лаконічне і уривчасте висловлювання, пізніше - склепіння таких висловлювань. В сутрах викладалися різні галузі знання, майже всі релігійно-філософські вчення Стародавньої Індії. Мова сутр характеризується образністю і афористичністю.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.