Синтез культур

Синтез культур взаємодія і з'єднання різнорідних елементів, при якому виникає нове культурне явище, протягом, стиль або модель соціокультурного устрою, що відрізняється від складових його компонентів і має власне якісно визначений утриманні е і / або форму.
Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.

.