Системний підхід в культурології

Системний підхід в культурології
напрямок методології наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить розгляд об'єктів культури як систем ; орієнтує дослідників на розкриття цілісності культури, на виявлення різноманітних типів і зв'язків в ній і зведення їх в єдину теоретичну картину.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.