Таймура

Таймура
річка, лп Ніж. Тунгуски; Евенкійський АТ. Назва часто розглядається як варіант гидронима Таймиру (див. Таймир) . Однак річки з цими назвами віддалені один від одного більш ніж на тисячу км і застосовувати до Таймура ненец, або нганасан, етимологію, прийняту для Таймиру, навряд чи правильно. Ймовірно, краще від евенк. Таймур 'рясний, багатий' .

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.