Орда

Орда
1) у тюркських і монгольських народів спочатку військово-адміністративна організація, потім становище кочівників, в середні віки - ставка правителя держави; 2) термін, що позначає саму ранню форму організації первісного суспільства; 3) в повсякденному значенні численне, неорганізоване скопище людей.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.