Крижі

Крижі
смт , р. ц. , Новгородська обл. Спочатку с. Крижі від рос. крижі 'перехрестя, розвилок доріг' ; пізніше Крестецкая Ям, ям 'станція, де містилися розгінні Ямський коні' . У 1777 г. заснований у. г. Крижі, але назва закріпилася у вживанні в споконвічній формі Крижі; з 1938 г. пос. з тією ж назвою.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.