Западники

Западники
представники одного з напрямків російської суспільної думки 40-х рр. ХІХ ст. Виступали за ліквідацію феодально-кріпосницьких відносин і розвиток Росії по "західному", буржуазному варіанту.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.