Зороастризм

Зороастризм
дуалістична давньоіранська релігія, створення якої приписується пророку Заратуштре (Зороастру). Зороастризм остаточно оформився до VII ст. до н. е. Головне в зороастризмі - вчення про постійну боротьбу в світі двох протилежних начал: добра, який уособлює світлим божеством Ахурамаздой (Ормузд), і зла, який уособлює темним божеством Анхра-Майнью (Аріман). Зороастризму притаманні есхатологічні ідеї про кінець світу, потойбічному відплату, останньому суді і воскресіння мертвих, про народження дівою майбутнього рятівника, що зробили великий вплив на іудаїзм і християнство.

Великий тлумачний словник з культурології. . Кононенко Б. І.. 2003.


.